Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola
www.mcl.tuchola.net

Zasady wypisywania recept


W wielu przypadkach chorób przewlekłych istnieje konieczność stałego przyjmowania leków- nawet do końca życia. Ponieważ leki nie są wolne od objawów ubocznych, mogą one wchodzić
w interakcje, może też zmieniać się stan zdrowia pacjenta - nie można  ich długo stosować
bez nadzoru. Okresowe (co kilka miesięcy) wizyty u swojego lekarza służą temu celowi.
W czasie  tych wizyt lekarz zbiera wywiad na temat  samopoczucia, dodatkowych dolegliwości
i objawów, przeprowadza badanie fizykalne, ewentualnie zleca badania dodatkowe i przedłuża, zmienia lub odstawia terapię.
 

Niedopuszczalne jest zgłaszanie się po recepty na raty (po różne leki w różnym  terminie). Jest to procedura bardzo czasochłonna i nie  "fair" w  stosunku do innych pacjentów i personelu - angażuje  niepotrzebnie czas lekarza  i ogranicza ilość miejsc w  grafiku przyjęć dla pozostałych chorych. 

Lekarz POZ może wystawić pacjentowi receptę na leki, które zastosował lekarz w poradni specjalistycznej, jeżeli otrzyma wydaną przez lekarza specjalistę informację – o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym o okresie ich stosowania
i dawkowania).

Copyright © 2019-2021 www.mcl.tuchola.net

Miejskie Centrum Lekarskie Sp. z o.o. ul. Świecka 27, 89-500 Tuchola

Strona główna  •  Aktualności  •  Godziny pracy  •  Rejestracja  •  Kontakt
projekt strony strony internetowe bydgoszcz